Извънкласни дейности

График на извънкласните дейности в 171 ОУ“ Стоил Попов “

за учебната 2023/2024 година

 

ФАРОС-  английки език

Народни танци

Карате

понеделник

JI (Iкл.)  16:15-17:15

BS(Vкл.) 17:20-18:20

АS(IVкл)  18:25-19:25

 

17:30 ч- 18:30 ч

(IV клас)

16:30 ч- 17:30ч

вторник

CS(VIкл) 14:15-15:15

AJ(IIкл.) 16:15-17:15

BJ(IIIкл.)    17:20- 18:20

CC(VIIкл) 18:30-19:30

16:30 ч- 17:30 ч(I клас)

17:30 ч -18:30 ч(III клас)

 

сряда

JI (Iкл.) 16:15-17:15

BS (Vкл)17:20-18:20

AS(IVкл) 18:25-19:25

 

 

16:30 ч- 17:30 ч

17:30 ч -18:30 ч

четвъртък

CS(VIкл) 14:15-15:15

AJ(IIкл.)16:15-17:15

BJ(IIIкл.)17:20- 18:20

CC(VIIкл) 18:30-19:30

16:30 ч- 17:30 ч(II клас)

17:30 ч- 18:30 ч

(IV клас)

 

Петък

 

15:30 ч-16:30 ч

(I клас)

16:30 ч-17:30ч

(II клас)

17:30ч-18:30 ч

(III клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява - ТУК.