Графици и седмично разписание

Актуални графици - ТУК.

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

       I”a”

 

        I“б“

 

     II“а“

 

     II“б“

 

      III“а“

 

     III“б“

 

    IV“а“

 

     IV“б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1

Български език и лит.

1

Математика

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

КМИТ

1

Английски език

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

ЧСД-Лека атлетика

3

ЧСД-Лека атлетика

3

Български език и лит.

3

Английски език

3

Математика

3

Английски език

3

Математика

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

4

Математика

4

Музика

4

Техн. и предпр.

4

Английски език

4

КМИТ

4

Физ .възп. и спорт

4

Английски език

4

Български език и лит.

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Физ .възп. и спорт

5

Час на класа

5

Човекът и природата

5

Човекът и природата

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Час на класа

6

Музика

6

Час на класа

6

Физ .възп. и спорт

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

1

Математика

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит

1

Български език и лит

1

Техн. и предпр.

1

Математика

1

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит

2

Математика

2

Български език и лит.

2

Човекът и обществото

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Математика.

3

Техн. и предпр.

3

Математика

3

Български език и лит.

3

ЧСД-Лека атлетика

3

Български език и лит.           

4

 Техн. и предпр.

4

Физ .възп. и спорт

4

Изобр.изк.

4

Математика

4

ЧСД-Лека атлетика

4

Физ .възп. и спорт

4

Български език и лит.

4

Математика

5

Англ.език ИУЧ

5

Техн. и предпр.

5

Изобр.изк.

5

Физ .възп. и спорт

5

Човекът и обществото

5

Изобр.изк.

5

Човекът и обществото

5

Техн. и предпр.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Музика

6

Изобр.изк.

6

 Техн. и предпр.

6

Час на класа

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1

Български език и лит.

1

ЧСД-Лека атлетика

1

Математика

1

Математика

1

Математика

1

Български език и лит.

1

Български език и лит

1

Английски език

 

2

Български език и лит.

2

Математика

2

Физ.възп. и спорт

 

2

Музика

2

Английски език

2

ЧСД-Лека атлетика

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

 

3

Музика

3

Български език и лит.

3

Английски език.

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Български език и лит.

 

4

Математика

4

Български език и лит.

4

Български език и лит.

4

Български език и лит.

4

Български език и лит.           

4

Математика

4

Английски език

4

Физ .възп. и спорт

 

5

Физ .възп. и спорт

5

Музика           

5

Български език и лит.

5

Английски език

5

Техн. и предпр.

5

Английски език

5

Физ .възп. и спорт

 

5

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Човекът и обществото

6

Изобр.изкуство

 

6

Математика

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Физ .възп. и спорт

 

1

Български език и лит

1

Български език и лит

1

Български език и лит

1

Човекът и обществото

1

Английски език

1

Математика

1

Математика

2

Математика

2

Български език и лит. ИУЧ

2

ЧСД-Лека атлетика

2

Български език и лит.ИУЧ

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Английски език

2

Музика

3

Български език и лит.

3

Физ .възп. и спорт

3

Български език и лит. ИУЧ

3

Математика ИУЧ

3

Физ .възп. и спорт

3

КМИТ

3

Физ .възп. и спорт

3

Български език и лит.

4

Български език и лит. ИУЧ

4

Англ.език ИУЧ

4

Математика

4

Физ.възп. и спорт

4

Български език и лит. ИУЧ.

4

Физ .възп. и спорт

4

Български език и лит.

4

Български език и лит.ИУЧ

5

Музика

5

Математика

5

Музика

5

Музика           

5

Математика

6

Български език и лит. ИУЧ

5

Български език и лит. ИУЧ.

5

Човекът и природата

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Музика

6

Човекът и обществото

6

 

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1

Мат.-ФУЧ

1

Изобр.изк.

1

Родинозн.

 

1

Родинозн.

 

1

Мат.-ИУЧ

1

Математика ИУЧ

1

Математика

1

Английски език

2

КМИТ

2

Изобр.изк.

2

Мат.-ИУЧ

2

ЧСД-Лека атлетика

2

Английски език

2

Човекът и природата

2

Човекът и природата

2

Български език и лит. ИУЧ   

3

Изобр.изк.

3

Мат.-ФУЧ

3

Музика

3

Изобр.изк           

3

Човекът и природата

3

Англ. език

3

Физ .възп. и спорт

3

Физ .възп. и спорт 

4

Изобр.изк.

4

КМИТ

4

Родинозн.

ИУЧ

4

Изобр.изк           

4

Физ.възп. и спорт

4

Български език и лит.

4

Човекът и общ. ИУЧ

4

Изобр.изк           

5

Родинознание

5

Родинознание

5

Физ .възп. и спорт

5

Родинозн.

    ИУЧ

5

Изобр. изк.

5

Музика

5

Музика

5

Чов.и  общ. ИУЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Изобр. изк.

 

 

 

 

6

Математика

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

            УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова - Директор на 171 ОУ„Стоил Попов“/

                                                                                                                               

 

       V”a”

 

        V“б“

 

             VI“а“

 

              V IIa

 

           VII“б“

 

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

1.

Музика

1.

География и икономика

1.

Човекът и природата

1.

Математика

1.

Английски език

 

2.

Български език и лит.

2.

Човекът и природата

2.

Математика

2.

Английски език

2.

Български език и лит.

 

3.

Математика

3.

Български език и лит.

3.

КМИТ

3.

Изобр.изкуство.

3.

Български език и лит.

 

4.

Човекът и природата

4.

Техн. и предпр.

4.

Изобр.изкуство

4.

Български език и лит.

4.

Математика

 

5.

История и цивилизация

5.

Английски език

5.

Български език и лит.

5.

География и икономика

5.

Час на класа

 

6.

Английски език

6.

Музика

6.

География и икономика

6.

Биология и здр. образ.

6.

Математика

 

7.

Час на класа

7.

Час на класа

7.

Час на класа

7.

Час на класа

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

1.

Математика

1.

История и цивилизация

1.

Физ .възп. и спорт

1.

Английски език

1.

Музика

 

2.

Български език и лит.

2.

Математика

2.

Английски език

2.

Български език и лит.

2.

Физ .възп. и спорт

 

3.

Български език и лит.

3.

Английски език

3.

Математика

3.

Химия и опзв. на околната среда

3.

Български език и лит.

 

4.

Изобр.изк.

4.

Български език и лит.

4.

История и цивилизация

4.

Английски език

4.

Английски език

 

5.

КМИТ

5.

ЧСД-Волейбол

5.

Музика

5.

Математика  ИУЧ

5.

История и цивилизация

 

6.

Английски език

6.

КМИТ

6.

ЧСД-Волейбол

6.

Музика

6.

Математика

 

7.

Техн. и предпр.

 

 

7.

Български език и лит.

7.

ЧСД-Волейбол

7.

Физика и астрономия

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

1.

География и икономика

1.

Български език и лит

1.

Математика

1.

Български език и лит.

1.

Физика и астрономия

 

2.

Математика

2.

Български език и лит

2.

Човекът и природата

2.

Български език и лит.

2.

Английски език

 

3.

Български език и лит

3.

Английски език

3.

КМИТ

3.

Математика

3.

ЧСД-Волейбол

 

4.

Български език и лит.

4.

География и икономика

4.

История и цивилизация

4.

Биология и здр. образ.

4.

Математика

 

5.

ЧСД-Волейбол

5.

Математика   

5.

Български език и лит.

5.

История и цивилизация

5.

Техн. и предпр

 

6.

Музика

6.

Математика

6.

Английски език

6.

Техн. и предпр.

6.

Биология и здр. образ

 

 

 

 

 

7.

Български език и лит.

7.

Физ .възп. и спорт

7.

Български език и лит.

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

1.

Български език и лит.ИУЧ           

1.

Изобр.изк.

1.

Човекът и природата

1.

Български език и лит.ИУЧ

1.

Математика

 

2.

История и цивилизация

2.

Изобр.изк.

2.

Математика

2.

География и икономика

2.

Биология и здр. образ

 

3.

Математика

3.

Бълг. език и лит. ИУЧ

3.

Английски език

3.

Физика и астрономия

3.

Български език и лит.

 

4.

Физ .възп. и спорт

4.

Български език и лит.

4.

Изобр.изкуство

4.

Математика

4.

Химия и опзв. на околната среда

 

5.

Английски език

5.

Математика

5.

Български език и лит.

 

5.

Български език и лит.

5.

География и икономика

 

6.

География и икономика

6.

Физ .възп. и спорт

6.

Бълг. език и лит. ИУЧ

6.

Математика

6.

Български език и лит.ИУЧ

 

 

 

7.

Музика

7.

Физ .възп. и спорт

 

 

7.

История и цивилизация

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Математика

1.

Бълг.език и литература

1.

Физ .възп. и спорт

1.

Физика и астрономия

1.

География и икономика

 

2.

Български език и лит.

2.

История и цивил. ИУЧ

2.

Техн. и предпр.

2.

Математика

2.

Информ. технологии

 

3.

История и цивил. ИУЧ

3.

История и цивилизация

3.

Математика ИУЧ

3.

Информ. технологии

3.

Изобр. изкуство

 

4.

Изобр.изкуство

4.

Човекът и природата

4.

География и икономика

4.

Физ .възп. и спорт

4.

Български език и лит.ИУЧ

 

5.

Човекът и природата

5.

Физ .възп. и спорт

5.

Музика

5.

Български език и лит.ИУЧ

5.

Математика.-ИУЧ

 

6.

Техн. и предпр.

6.

Математика

6.

Бълг.език и лит.ИУЧ

6.

История и цивилизация

6.

Физ .възп. и спорт

 

7.

Физ .възп. и спорт

7.

Техн. и предпр.

7.

Математика