Графици и седмично разписание

Актуални графици - ТУК.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ЛЕКТОРСКИТЕ ЧАСОВЕ ЗА I  УЧЕБЕН СРОК  НА 2023/2024г. НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ”

                                                                                                         

                                                                                                     УТВЪРЖДАВАМ……………..         

                                                                                                     /Канелия Костова – директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

Име, презиме, фамилия

Брой лект.ч.год.

Учебен предмет

Клас

Ден

Час

Седм./Часове

Забележка

1.

Даниела Деянова

32ч.

ЧК

1 „а“

понеделник

5

32седм.х1ч.

до 29.05.2024г.

2.

Ивалина Велинова

32ч.

ЧК

1 „б“

 

понеделник

 

5

 

32седм.х1ч.

.

до 29.05.2024г.

3.

Мария Божилова

32ч.

ЧК

 

2 „а“

 

понеделник

 

5

 

32седм.х1ч.

 

до 29.05.2024г..

 

4.

Диманка Малинова

32ч.

ЧК

2 „б“

понеделник

5

 

32седм.х1ч.

до 29.05.2024г.

5.

 

Татяна Андонова

64ч.

ИИ

3 „а“

 

сряда

 

4

5

 

32седм.х2ч.

 

до 29.05.2024г..

 

6.

Светлана Стоянова

32ч.

ЧК

 

 

3 „б“

 

 

понеделник

 

6

 

32седм.х1ч.

 

.

до 29.05.2024г.

 

 

7.

Ангелина Филипова

 

 

51ч.

 

 

ИУЧ БЕЛ

 

4 „а“

 

 

четвъртък

петък

 

6

3

 

34седм.х1,5ч.

 

до 14.06.2024г.

 

 

8.

 

 

 

 

Дорина Василева

81ч.

 

 

 

 

музика

 

 

 

 

 

5 „а“

 

5 „б“

 

понеделник

четвъртък

вторник

четвъртък

1

1

6

4

 

 

34седм.х2ч.

 

6седм.х2ч.

1седм.х1ч.

до 14.06.2024г.

 

до 03.11.2023г.

 

9.

Иван Петров

178ч.

ФВС

 

 

5 „а“

 

5 „б“

 

ЧК

понеделник

четвъртък

понеделник

сряда

понеделник

5

5

6

2

7

34седм.х2,5ч.

 

34седм.х2,5ч.

 

8седм.х1ч.

до 14.06.2024г.

 

до 14.06.2024г.

 

13.11.2023г.вкл.

10.

 

 

 

 

 

Лина Петрова

 

 

 

 

 

15ч.

 

 

 

 

 

БЕЛ ФУЧ

 

 

 

 

 

5 „а“

 

 

 

 

 

 

 

петък

 

 

 

 

 

 

 

3

 

15седм.х1ч.

 

до 05.01.2024г.вкл.

11.

Галя Кошутанска

266ч.

Математика

6 „а“

 

 

 

 

6„б“

 

 

 

 

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 

 

4

1

1

1

2

6

5

3

3

3

 

34седм.х5ч.

 

 

 

 

19седм.х5ч.

 

 

 

 

 

до 14.06.2024г.

 

 

 

 

до 09.02.2024г.

 

 

 

 

 

12.

Поля Колева

72ч.

АЕ ИУЧ

5 „а“

5 „б“

6 „б“

 

 

 

петък

петък

ЧК

 

 

6

1

7

34седм.х1ч.

34седм.х1ч.

4седм.х1ч.

 

до 14.06.2024г.

до 14.06.2024г.

до 09.10.2023г.вкл.

 

13.

Моника Ценева

4ч.

АЕ ФУЧ

1 „а“

 

четвъртък

 

3

 

4седм.х1ч.

 

до 12.10.2023г.вкл.

 

14.

Елеонора Хранова

130ч.

ФА

 

БЗО

 

ЧК

7 „а“

 

7 „а“

 

7 „а“

вторник

сряда

четвъртък

петък

понеделник

7

3

1

1

7

36седм.х1,5ч.

 

36седм.х2ч.

 

4седм.х1ч.

до 30.06.2024г.

 

до 30.06.2023г.

 

до 09.10.2023г.вкл.

15.

Диана Стоянчова

64ч.

ЧП

3 „а“

 

3 „б“

понеделник

 

понеделник

 

2

 

4

32седм.х1ч.

 

32седм.х1ч.

 

до 29.05.2024г.

 

до 29.05.2024г.

16.

Виолета Владова

2ч.

ЧК

5 „а“

 

понеделник

 

7

2седм.х1ч.

 

до 25.09.2023г.вкл.

17.

Владимир Лазов

2ч.

ИЦ

 

 

7 „а“

 

понеделник

петък

 

4

5

1седм.х2ч.

 

до 25.09.2023г.

18.

Борислава Павлова

357ч.

логопед

 

 

 

34седм.х10,5ч.

до 14.06.2024г.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

Седмич

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                                            УТВЪРЖДАВАМ!..........................

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

       I”a”

 

        I“б“

 

     II“а“

 

     II“б“

 

      III“а“

 

     III“б“

 

    IV“а“

 

     IV“б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1

ЧСД-Лека атлетика

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Английски език

1

Български език и лит.

1

Изобр.изк

1

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

ЧСД-Лека атлетика

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Човекът и природата

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Английски език

3

Български език и лит.

3

Англ.език ИУЧ

3

Математика

3

Математика

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Български език и лит.

3

Изобр.. изк.

4

Техн. и предпр.

4

Български език и лит.

4

Музика

4

ЧСД-Лека атлетика

4

Български език и лит.

4

Човекът и природата

4

Математика

4

Български език и лит.

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Английски език

5

Техн. и предпр.

5

Техн. и предпр.

5

Физ .възп. и спорт

5

Човекът и общ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час на класа

6

Час на класа

6

Час на класа

6

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Математика.

1

Математика

1

Български език и лит

1

Английски език

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

2

Англ.език ИУЧ

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Български език и лит

3

Български език и лит.

3

ЧСД-Лека атлетика

3

Български език и лит

3

Английски език

3

Техн. и предпр

4

Математика

4

Музика

4

Физ .възп. и спорт

4

Физ .възп. и спорт

4

Математика

4

Човекът и общ.

4

Човекът и природата

4

Математика

5

Физ .възп. и спорт

5

Физ .възп. и спорт

5

Англ.език

5

Час на класа

5

Човекът и общ.

5

ЧСД-Лека атлетика

5

Музика

5

Човекът и природата

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Физ .възп. и спорт

6

Музика

6

Физ .възп. и спорт

6

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1

Български език и лит.

1

Български език и лит

1

Физ .възп. и спорт

1

Български език и лит

1

Математика

1

Английски език

1

Математика

1

Математика

2

Български език и лит.

2

Български език и лит

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит

2

Математика

2

Чов.и  общ.

2

Български език и лит.

 

3

Музика

3

Техн. и предпр.

3

Български език и лит.

3

Английски език

3

Български език и лит.

3

Български език и лит

3

Български език и лит.

 

3

Български език и лит.

 

4

Изобр.изк.

4

Математика

4

Изобр.изк.

4

Техн. и предпр.

4

Изобр. изк.

4

Български език и лит.

4

Английски език

4

Физ .възп. и спорт

5

Математика

5

Физ .възп. и спорт 

5

Математика

5

Математика

5

Изобр. изк.

5

Физ .възп. и спорт 

5

Български език и лит.

 

5

Английски език

6

 

 

 

 

 

 

 

6

Музика

6

Изобр. изк.

6

Технологии и предпр.

6

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Български език и лит

 

1

Български език и лит

1

Български език и лит

1

Математика

1

Български език и лит. ИУЧ

1

.Математика

1

Математика

1

Човекът и общ.

ИУЧ

2

Математика

2

Англ.ез.ФУЧ

2

Български език и лит.ИУЧ

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Музика

2

Математика

3

Англ.ез.ФУЧ

3

Математика

3

Математика

3

Музика

3

Математика

3

Български език и лит. ИУЧ.

3

КМИТ

3

Български език и лит.

4

Български език и лит.ИУЧ

4

Български език и лит.ИУЧ

4

Техн. и предпр.

4

Изобр.изк.

4

Английски език

4

Физ .възп. и спорт 

4

Човекът и природата

4

Български език и лит.ИУЧ

5

Физ .възп. и спорт

5

Музика

5

Английски език

5

Български език и лит.ИУЧ

5

КМИТ

5

Човекът и обществото

5

Български език и лит.

5

Човекът и природата

6

 

 

 

 

 

 

 

6

Физ .възп. и спорт

6

Изобр.изк.

6

Български език и лит..ИУЧ

6

Физ .възп. и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1

Математика

1

Математика

1

Мат.-ИУЧ

1

Математика ИУЧ

1

Математика           

1

Математика

 

1

Математика

 

1

ЧСД-Лека атлетика

2

Изобр.изк.

2

Родинознание

2

Родинозна-

ние

2

Родинозна-

ние

2

Английски език

2

КМИТ

2

ЧСД-Лека атлетика

2

Математика           

3

Мат.-ИУЧ

3

Мат.-ИУЧ

3

Родинозн.

ИУЧ

3

Родинозн.

ИУЧ

3

Човекът и обществото

3

Матем. ИУЧ

3

Български език и лит..ИУЧ

3

Англ. език           

4

Родинознание

4

Изобр.изк

4

Музика

4

Физ.възп. и спорт

4

Матем. ИУЧ

4

Англ. език

4

Човекът и общ.ИУЧ

4

Български език и лит..ИУЧ           

5

Музика

5

Изобр.изк

5

ЧСД-Лека атлетика

5

Музика           

5

Музика           

5

Музика           

5

Английски език

5

Музика           

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                                                            УТВЪРЖДАВАМ!..........................

                                                                                /Канелия Костова - Директор на 171 ОУ„Стоил Попов“/

                                                                                                                                

 

 

       V”a”

 

        V“б“

 

             VI“а“

 

              V I“б“

 

           VII“а“

 

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

1.

Музика

  1.  

Математика

 

История и цивилизация

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

2.

Математика

  1.  

Български език и лит.

 

Техн. и предпр

 

История и цивилизация

 

Химия и опзв. на околната среда

 

3.

История и цивилизация

  1.  

Български език и лит.

 

Английски език

 

География и икономика

 

Български език и лит.

 

4.

Български език и лит.

  1.  

КМИТ

 

Математика

 

Английски език

 

История и цивилизация

 

5.

Физ .възп. и спорт

  1.  

История и цивилизация

 

География и икономика

 

КМИТ

 

Математика

 

6.

География и икономика

  1.  

Физ .възп. и спорт

 

КМИТ

 

Математика

 

Български език и лит.

 

7.

Час на класа

  1.  

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

 

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

1.

Човекът и природата

 

География и икономика

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

2.

Математика

 

Човекът и природата

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

География и икономика

 

3.

Български език и лит.

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Техн. и предпр

 

4.

Български език и лит.

 

 Английски език

 

Човекът и природата

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика

 

5.

КМИТ

 

Български език и лит.

 

Музика

 

Математика 

 

Английски език

 

6.

Английски език

 

ЧСД-Волейбол

 

География и икономика

 

Човекът и природата

 

Български език и лит

 

7.

ЧСД-Волейбол

 

Музика

 

 

 

Изобр. изк.

 

Физика и астрономия

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

1.

Български език и лит

 

Човекът и природата

 

Математика

 

Физ .възп. и спорт

 

Изобр.  изк.

 

2.

География и икономика

 

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

 

Техн. и предпр

 

Математика

 

3.

Английски език

 

Техн. и предпр.

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Физика и астрономия

 

4.

Математика

 

Английски език         

 

Физ .възп. и спорт

 

География и икономика

 

КМИТ

 

5.

Техн. и предпр

 

Математика   

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

6.

Изобр.  изк.

 

Български език и лит

 

Човекът и природата

 

Музика

 

Математика ИУЧ

 

7.

Човекът и природата

 

Български език и лит

 

ЧСД-Волейбол

 

Изобр.  изк.

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

1.

Музика          

 

География и икономика 

 

Математика

 

Български език и лит.

 

Биология и здравно образование

 

2.

Български език и лит.

 

Математика

 

География и икономика ИУЧ

 

Английски език

 

Български език и лит.

 

3.

Български език и лит.

 

Техн. и предпр.

 

Физ .възп. и спорт

 

Математика.

 

Български език и лит.

 

4.

Математика

 

Музика

 

Английски език ИУЧ

 

Човекът и природата

 

Изобр.  изк.

 

5.

Физ .възп. и спорт

 

КМИТ

 

Изобр.изкуство

 

Английски език ИУЧ

 

Математика.

 

6.

География и икономика  ИУЧ

 

Български език и лит.

 

 

Изобр.изкуство

 

Физ .възп. и спорт

 

Английски език

 

7.

Изобр.изкуство

 

Английски език

 

Музика

 

 ЧСД-Волейбол

 

География и икономика

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Математика

 

Английски език ИУЧ

 

История и цивилизация

 

Музика

 

Биология и здравно образование

 

2.

История и цивил.

 

Бълг.език и лит. ФУЧ

 

Математика

 

География и икономика ИУЧ

 

Български език и лит.ИУЧ

 

3.

Бълг.език и лит. ФУЧ

 

История и цивилизация

 

Български език и лит.

 

Математика

 

КМИТ

 

4.

КМИТ

 

Математика

 

Физ .възп. и спорт

 

История и цивилизация

 

Музика

 

5.

Английски език

 

Изобр.изк.

 

Човекът и природата

 

Бълг.език и лит. ФУЧ

 

История и цивилизация

 

6.

Английски език ИУЧ

 

Изобр.изк.

 

Български език и лит.

 

Човекът и природата

 

Математика

 

7.

Техн. и предпр.

 

География и икономика  ИУЧ

 

 

 

 

 

ЧСД-Волейбол