Учители

Весела Генадиева Доцова – учител начален етап на образование

Борислава Кирилова – ресурсен учител, логопед

Анна Иванова-Пехливанова – учител по български език и литература и история и цивилизация

Валентина Георгиева– начален учител, учител по изобразително изкуство

Юлиана Войнова – начален учител

Светлана Стоянова – начален учител, учител по технологии и предприемачество

Дорина Пашмакова-Василева– учител по български език и литература, учител по музика

Искра Ангелoва – старши учител по английски език

Галя  Кошутанска – старши учител по математика и информационни технологии

Калина Ангелова – начален учител

Елеонора Хранова – старши учител по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Кристина Деянова - начален учител

Иван Петров – учител по физическо възпитание и спорт

Мария Божилова – начален учител

Диманка Малинова – начален учител

Елисавета Колева – начален учител

Татяна Андонова – начален учител

Георги Киричков – начален учител

Ангелина Филипова – начален учител

Таня Георгиева – начален учител

Даниела Деянова – начален учител

Николет Грозданова – начален учител

Адриана Зарева - начален учител

Диана Стоянчова - начален учител, учител по география и икономика

Райна Ангелова - психолог