Учебници

Submitted by admin on Thu, 02/06/2020 - 07:46

Учебници

по издателства и класове през 2021/2022учебна година в 171 ОУ „Стоил Попов“

 

I клас

1. Буквар – издателство „Просвета-София“ АД

2. Тетрадка №1 по писане – издателство „Просвета-София“ АД

3. Тетрадка №2 по писане – издателство „Просвета-София“ АД

4. Тетрадка по Български език – издателство „Просвета-София“ АД

5. Читанка – издателство „Просвета-София“ АД

6. Тетрадка към Читанката – издателство „Просвета-София“ АД

7. Математика – издателство „Просвета-София“ АД

8. Тетрадка №1 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

9. Тетрадка №2 по математика – издателство „Просвета-София“ АД

10. Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

11. Тетрадка по Околен свят – издателство „Просвета-София“ АД

12. Музика – издателство „Просвета Плюс“ ЕООД

13. Изобразително изкуство – издателство „Просвета-София“ АД

14. Технологии и предприемачество – издателство „Просвета-София“ АД

15. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Просвета-София“ АД

 

 

II клас

1. Български език и литература– издателство „Клет България, Анубис“

2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България, Анубис“

3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България, Анубис“

4. Английски език – издателство „National geographic Edukational center

5.Тетрадка по Английски език – издателство„National geographic Edukational center

6. Читанка – издателство „Клет България, Анубис“

7. Тетрадка към Читанката – издателство „Клет България, Анубис“

8. Математика – издателство „Клет България, Анубис“

9. Тетрадка №1 по математика – издателство „Клет България, Анубис“

10.Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България, Анубис“

11.Околен свят – издателство „Клет България, Анубис“

12.Тетрадка по Околен свят – издателство „Клет България, Анубис“

13.Музика – издателство „Клет България, Анубис“

14.Изобразително изкуство – издателство „Клет България, Анубис“

15.Технологии и предприемачество – „Клет България, Булвест“

16. Албум по технологии и предприемачество– издателство „Клет България, Булвест“

 

 

III клас

1. Български език и литература– издателство „Клет България, Булвест 2000“

2. Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България, Булвест 2000“

3. Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България, Булвест 2000“

4. Тетрадка №3 по БЕЛ – издателство „Клет България, Булвест 2000“

5. Читанка – издателство „Клет България, Булвест 2000“

6. Тетрадка към Читанката – издателство „Клет България, Булвест 2000“

7. Английски език – издателство „National geographic Edukational center

8. Тетрадка по Английски език – издателство „National geographic Edukational center

9. Математика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

10. Тетрадка №1 по математика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

11. Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

12. Тетрадка №3 по математика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

13. Човекът и обществото – издателство „Клет България, Булвест 2000“

14. Тетрадка по Човекът и обществото – издателство „Клет България, Булвест 2000“

15. Човекът и природата – издателство „Клет България, Анубис“

16. Тетрадка по Човекът и природата – издателство „Клет България, Анубис“

15.Музика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

16.Изобразително изкуство – издателство „Клет България, Булвест 2000“

17.Технологии и предприемачество – издателство „Клет България, Булвест 2000“ 18. Албум с приложения и материали по технологии и предприемачество– издателство „Клет България, Булвест 2000“

IV клас

1.Български език и литература– издателство „Клет България, Булвест 2000“

2.Тетрадка №1 по БЕЛ – издателство „Клет България, Булвест 2000“

3.Тетрадка №2 по БЕЛ – издателство „Клет България ,Булвест 2000“

4.Тетрадка №3 по БЕЛ – издателство„Клет България, Булвест 2000“

5.Читанка – издателство „Клет България, Булвест 2000“

6.Тетрадка по четене – издателство „Клет България, Булвест 2000“

7.Английски език – National geographic Edukational center

8.Тетрадка по Английски език – издателство National geographic Edukational center

9.Математика – издателство „Клет България“ Булвест 2000“

10.Тетрадка №1 по математика – издателство„Клет България“ Булвест 2000“ 11.Тетрадка №2 по математика – издателство „Клет България Булвест 2000“

12.Тетрадка№3математика–издателство„КлетБългария,Булвест2000“ 13.Човекът и обществото- издателство„Клет България, Булвест 2000“ 14.Тетрадка по Човекът и обществото – „Клет България, Булвест 2000“

15.Човекът и природата – издателство „Клет България, Булвест 2000“

16.Тетрадка по Човекът и природата – „Клет България, Булвест 2000“

17.Компютърно моделиране – издателство „Клет България, Булвест 2000“

18.Тетрадка по компютърно моделиране – издателство „Клет България, Булвест 2000“

19.Музика – издателство - издателство „Клет България, Булвест 2000“

20.Изобразително изкуство – издателство „Клет България, Булвест 2000“ 21.Технологии и предприемачество – – издателство „Клет България, Булвест 2000“

22.Албум с приложения и материали по технологии и предприемачество – издателство „Клет България, Булвест 2000“

 

 

 

Vклас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – –издателство „Клет България“ ООД

3.Английски език – издателство „Просвета София АД“

4.Математика –издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Клет България“ ООД

7.География и икономика – издателство „Просвета София АД“

8.Човекът и природата – издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

9.Изобразително изкуство – издателство „Просвета София АД“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Просвета София АД“

 

VI клас

1.Български език - издателство „Просвета София АД“

2.Литература – издателство „Клет България“ Анубис“

3.Английски език – издателство National geographic Edukational center

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство„Клет България, Булвест2000“ 6.История и цивилизация –„Клет България, Булвест 2000“

7.География и икономика – издателство „Клет България, Булвест 2000“

8.Човекът и природата –издателство „Просвета София АД“

9.Изобразително изкуство – издателство „Клет България, Булвест 2000“

10.Музика – издателство „Просвета София АД“

11.Технологии и предприемачество - издателство„Бит и техника ООД“

 

 

VII клас

1.Български език - издателство „Просвета Азбуки“

2.Литература – издателство „Клет България, Анубис“

3.Английски език – издателство National geographic Edukational center

4.Математика –издателство „Архимед“

5.Информационни технологии – издателство „Просвета София АД“

6.История и цивилизация –издателство „Рива“

7.География и икономика – издателство „Клет България, Анубис“

8.Биология и здравно образование –издателство „Клет България, Анубис“

9.Физика и астрономия – издателство „Просвета Азбуки“ ЕООД

10.Химия и опазване на околната среда - „Просвета плюс“ ЕАД

11.Изобразително изкуство – издателство „Клет България, Булвест2000“

12.Музика – издателство „Просвета София АД“

13.Технологии и предприемачество - издателство„Бит и техника“