Проект: „Спортът- гаранция да здраве и успехи в училище“