Добре дошли!

2024-07-04

Изпратихме нашите седмокласници

Отново е началото на месец юли и отново изпращаме поредното ято седмокласници. Момчета и момичета, изпълнени с мечти и устремени към бъдещето.

В свежата лятна утрин училищният двор се изпълни с развълнувани седмокласници и техните родители. Незабравими за всички нас ще останат моментите на раздялата, топлите думи на Антоан Добрев и Даниела Велчева за това, какво им е дало 171 ОУ „Стоил Попов“.А като фон на вълнуващото тържество звучеше химнът на училището „Заветът на учителя“ и изпълваше сърцата на всички присъстващи с гордост и надежда.

2024-07-01

НВО VII клас

Резултати на Национално външно оценяване VII кл.:

· Български език и литература

Явили се ученици: 24

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 63,06 т.

Среден брой точки за страната: 54,61 т.

Среден брой точки за град София: 65,16т.

· Математика

Явили се ученици: 24

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 46,66т.

Среден брой точки за страната: 42,94т.

Среден брой точки за град София: 64,73т.

2024-06-26

Важно за всички родители!

Уважаеми родители,

Предвид започващия летен ваканционен сезон считаме за необходимо да напомним следното:

1. Чл.5б, т.3 и т.4 от Закона за закрила на детето указва, че се „Забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца.“

„Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).