Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда

Декларацията може да се изтегли от ТУК.